دانلود pdf کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation

[ad_1]

علی رغم آشفتگی و تخریب متناوب ، بیشتر غرب روم به روشی منظم تحت کنترل بربرها درآمد. گوتی ها ، بورگوندی ها و دیگر خارجی ها بدون ایجاد اختلال در جمعیت مستقر یا براندازی الگوهای مالکیت زمین ، در استانها اسکان داده شدند. والتر گوفارت این ترتیبات را بررسی می کند و نشان می دهد که این روشها بیشتر از آنکه مدتها تصور می شد ، بر اساس روشهای مالیات روم بوده است ، نه روش صدور صورتحساب نظامی (اصطلاحاً سیستم بیمارستان). صاحبان ساکنان می توانند زمین های خود را بدون هیچ مزاحمتی در اختیار داشته باشند زیرا عواید مالیات و نه زمین خود به سربازان وحشی و رهبران آنها اختصاص یافت.

[ad_2]

دانلود کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation