دانلود pdf کتاب Barack Obama

[ad_1]

این زندگی نامه خوانندگان را به باراک اوباما معرفی می کند ، از جمله فعالیت های سیاسی اوایل او و وقایع مهم دولت اوباما ، از جمله نشت نفت Deepwater Horizon ، قانون مراقبت مقرون به صرفه و طرح قدرت پاک. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی و زندگی شخصی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی اصلی و مرتبط با استانداردهای ایالتی. Big Buddy Books نسخه ای از انتشارات عبدو ، بخش ABDO است.

[ad_2]

دانلود کتاب Barack Obama