دانلود pdf کتاب Banken, Bembel und Banditen : Mord in Rhein-Main

[ad_1]

خواه در طبقه 50 م aسسه مالی در فرانکفورت باشیم ، در یک بار موزه ، در منطقه اوقات فراغت دارمشتات یا در مثلث ماینسپیتس – در پایان تنها یک درک ترسناک وجود دارد: در منطقه راین-ماین قاتلان و راهزنان در همه جا! نویسندگان مشهور آشنا به این منطقه آن را ثابت می کنند – در 19 داستان کوتاه خود ، یک سری فعالیت های جنایی پر رنگ از طریق مثلث برمودا بین فرانکفورت ، ویسبادن و دارمشتات جریان دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Banken, Bembel und Banditen : Mord in Rhein-Main