دانلود pdf کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful

[ad_1]

کدام هوادار فوتبال از یک تیم برنده خوشش نمی آید؟ کدام هوادار وقتی که بعد از باخت از زمین خارج می شود ، هیچ دردی برای تیمش احساس نمی کند؟ اما آیا برد و باخت می تواند بیش از آنچه در زمین اتفاق می افتد باشد؟ Bama Believer میراث فوتبال طولانی ، آرزو و سخت جنگ آلاباما را جشن می گیرد. هواداران این ارادت چهل روزه شاد خواهند شد زیرا هر فصل لحظات مهم فوتبال را زنده می کند. با تأکید بر یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزش Del Duduit این لحظات مهم را سپری می کند و چیزهای عمیق تری را به هواداران نشان می دهد. وقتی طرفداران از طریق نمایش های مهم سفر می کنند ، آنها را تشویق می کنند که پیروزی ها و باخت ها را جشن بگیرند و یک درس فراموش نشدنی کتاب مقدس یا معنوی را می پذیرند.

[ad_2]

دانلود کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful