دانلود pdf کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi

[ad_1]

ینس پوتبارگ شکسته است. بنابراین دعوت از جزیره بالتروم در دریای شمال بسیار با نویسنده جنایت هامبورگ متناسب است. او باید رسوم و رسوم قدیمی را روی کاغذ بیاورد. او انتظار نداشت که در یک پرونده قتل واقعی درگیر شود. استفان مندل چه نقشی در این زمینه بازی می کند ، که می خواهد یک گروه زنده برای جوانان ایجاد کند که یادگیری آنها در جزیره در برابر مقاومت جزایر دشوار است.

[ad_2]

دانلود کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi