دانلود pdf کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

انتخاب متن های جمع آوری شده در این اثر از زاویه سیاسی تاریخ بازی های المپیک را زیر سوال می برد. این کار روابط روابط بازی های المپیک و سیاست داخلی را ادغام می کند ، برخی از روش های روابط بین الملل را توسعه می دهد و در نهایت سیاست های خود نهادهای المپیک را زیر سوال می برد. در حالی که بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 برای پاریس در سال 2024 آماده می شوند ، این سیر در زمان بیانگر پیشرفت تفکر در مورد این رویداد سیاره ای ، بین تأمل تاریخی و اقدامات عمومی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques