دانلود pdf کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith

[ad_1]

نسخه اصلاح شده و به روز شده اصول بهائی ، مقدمه ای در آیین بهائی که آموزه ها ، اصول و تاریخچه اصلی ایمان را در قالب پرسش و پاسخ آسان پوشش می دهد. دین بهائی چیست؟ اصول و آموزه های اساسی آن چیست؟ چه زمانی و از کجا شروع شد؟ اینها چه نسبتی با دیگر ادیان بزرگ جهان دارند؟ چطور متفاوت است؟ بنیانگذار آن چه کسی بود؟ جامعه بهائی در سراسر جهان امروز چگونه است؟ در مبانی نویسنده بهائی ، فرانسس ورتینگتون از قالبی ساده و در دسترس استفاده می کند که بر شفافیت بحث در مورد موضوعات مربوط به آیین بهائی تأکید می کند. نتیجه اطلاعاتی است که به راحتی قابل استفاده است و یکی از سریعترین رشدهای ادیان در جهان است. خوانندگان پس از خواندن این کتاب مختصر و منظم ، که پاسخ های صریح و روشنی را به س questionsالات اساسی که هنگام کاوش در یک دین جدید به وجود می آیند ، ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith