دانلود pdf کتاب Bad to Be Good

[ad_1]

خوب بودن خوب: کتاب OneLongboat Key ، فلوریدا ، تقریباً همان اندازه که یک گروه از باندهای سابق همجنسگرایان می توانند از خیابان های دیترویت فاصله داشته باشند ، اما تهدیدهای سازمان خود آنها را مجبور کرده است شاهد حفاظت – و زندگی جدیدی باشند. ریچارد مارسدن از فرصت دوم خود بهترین استفاده را می کند ، میله ها را مرتب می کند و می آموزد چه کسی خارج از جرایم سازمان یافته است … و معاشقه با پدر ناز ، دانیل ، که هر چهارشنبه وارد آنجا می شود. اما دقیقاً مانند ریچارد ، دانیل نیز اسرار تاریکی را پنهان می کند که می تواند او را بکشد. وقتی گذشته دانیل به عنوان یک هکر با او سر و کله می زند ، ریچارد مهارت کمک به دانیل را دارد ، اما بدون پرسیدن س seriousالات جدی و به خطر انداختن هویت جدید خود و دوستانی که با او پنهان شده اند ، این مهارت را ندارد. حل مشکلاتی مانند دانیل کاری است که ریچارد بهترین کار را می کند – و تلاش می کند از آن فرار کند. اما یافتن راهی برای ایمن سازی دانیل و پسرش بدون فدا کردن فردی که به آن تبدیل می شود ، به کمی تخیل نیاز دارد و خطر هرگز بیشتر نبوده است. این بار فقط زندگی روی خط نیست – قلب اوست …

[ad_2]

دانلود کتاب Bad to Be Good