دانلود pdf کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و همچنین دیدگاه گسترده تری در مورد روش های مورد استفاده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه های ادرار از زنان باردار و غیر باردار بر اساس فرهنگ ، مورفولوژی و بیوشیمیایی آنها است. خواص شناسایی از طریق شناسایی مولکولی شامل BLAST به عنوان ابزاری بیوانفورماتیک تا سطح ساقه گسترش می یابد. این کتاب همچنین در مورد نقش های مختلف ابزارهای بیوانفورماتیک برای شناسایی درخت فیلوژنتیک و مطالعات حفاظت در زیر باکتریوسین باکتری های شناسایی شده بحث می کند. در آخر ، الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک های این جدا شده ها ارزیابی می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :