دانلود pdf کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?

[ad_1]

این کتاب رو به عقب است! در پایان شروع می شود ، در آغاز به پایان می رسد و به تاریخ بازمی گردد تا به شما نشان دهد زندگی قبل از اختراعات و اکتشافات بزرگ چگونه بوده است. مدتی در مقابل تلفنهای هوشمند ، تلویزیون ، اتومبیل یا حتی توالت قدم بزنید. سپس در مورد مهمترین اختراع یا کشفی که جهان را تغییر داده است بیاموزید. صحنه های روشن ، با جزئیات و شوخ طبعی را از دوره های مختلف کاوش کنید که بحث ها را برانگیخته و شما را وادار می کند درباره زندگی در طول تاریخ چه نظری داشته باشید. درباره مخترعان باهوش ، اکتشافات تصادفی و چگونگی مدیریت افراد بدون چیزهای پیش پا افتاده ای که ما آن را مسلم می دانیم ، بیشتر بخوانید. صحنه های مفصل و طنزآمیز از دوره های مختلف برای کاوش در مهمترین موضوعات علم ، فناوری و اختراعات.

[ad_2]

دانلود کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?