دانلود pdf کتاب Back mas' : Ofenfrisches Alpenglück

[ad_1]

خانه جایی است که بهترین سلیقه را دارد. سرآشپز حرفه ای الكساندر ریدر نشان می دهد كه چرا چنین است و چگونه می توانید بهترین های آن زمان و حال را به خانه خود بیاورید. او در کتاب پخت فوق العاده خود ، آشپزی را از اجاق زنده می کند. وی تأکید ویژه ای بر کشف مجدد ویژه های فصلی و منطقه ای از منطقه آلپ دارد. این نه تنها طیف وسیعی از دستور العمل های شیرین و دلپذیر آلپ را گرد هم آورده بلکه نشان می دهد والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها چقدر همیشه در خانه پخته اند. امروز مانند آن زمان: “کمی بیشتر وقت” یکی از مهمترین و زیباترین مواد مخفی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Back mas' : Ofenfrisches Alpenglück