دانلود pdf کتاب Baby Goats

[ad_1]

خوانندگان را با بچه های بز آشنا کنید. عکس های واضح و متن آسان برای خواندن به درک خوانندگان اولیه کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ، حقایق جالب ، س questionsالات ایجاد پیوند ، واژه نامه و فهرست است. کدهای QR موجود در کتاب ، خوانندگان را برای یادگیری آنها به منابع خاص کتاب دسترسی می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی اصلی و مرتبط با استانداردهای ایالتی. کودی کوالا چاپ Pop! ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

دانلود کتاب Baby Goats