دانلود pdf کتاب Awakening of Spies

[ad_1]

توماس دیلن یک جاسوس بعید است. با رد شدن توسط MI6 ، او به وزارت دفاع می پیوندد ، جایی که اولین مأموریت او یک شکست کامل است. سپس به طور غیر منتظره او را به ریودوژانیرو می فرستند تا بازجوی زیردریایی را که از نیروی دریایی ایالات متحده سرقت شده بود ، بازیابی کند. در برزیل ، او دریافت که کسانی که احتمالاً طرف او ، MI6 و CIA هستند ، اولویت های خاص خود را دارند و زندگی او قطعاً یکی از آنها نیست. شهری از خورشید ، دریا و پلیس مخفی. وقتی دیلن با واقعیت بیرحمانه دیکتاتوری نظامی برزیل رو در رو می شود ، می داند که باید به کسی اعتماد کند. اما چه کسی؟ تنها چیزی که می داند این است که زنی که می خواهد به او اعتماد کند از همان ابتدا به او دروغ می گوید. – آیا او باید ریسک کند؟ این یک هیجان سریع و به سبک جان لو کاره و اریک آمبلر است.

[ad_2]

دانلود کتاب Awakening of Spies