دانلود pdf کتاب Awakened by Grace

[ad_1]

پس از مرگ دلخراش همسرش کتی ، پروفسور فرانکلین فرانکلین مقصر را مقصر می داند. پر از اضطراب ، از خانواده اش دور می شود و خود را از همه تعاملات اجتماعی که درد و رنج او را بزرگ می کنند ، دور می کند. اما اندکی پس از دومین سالگرد درگذشت همسرش ، با ملاقات بی برنامه نوه هشت ساله اش ، مگی ، شیوه زندگی کنار گذاشته شده خودسرانه او قطع می شود. از آن پس دعاهای مگی که مگی مستجاب می کرد در مقابل چشمان فرانکلین ظاهر می شود. از آنجا که این دو انتصاب الهی توسط خداوند هدایت می شد ، مگی افراد جدید را تشویق می کرد تا بخشی از زندگی فرانکلین شوند. علی رغم همه شاهدان فرانکلین ، او سخت می تواند گناه خود را کنار بگذارد و بدون همسرش حرکت کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Awakened by Grace