دانلود pdf کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

در این کتاب ، دهه ها تحقیق ند لبو درباره مدیریت و حل تعارض حل و گسترش یافته است. این نقد را در مورد بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل اطمینان و شرایطی که ممکن است درگیری بین المللی ممکن باشد یا در صورت عدم موفقیت ، کاهش قابل توجه تنش انجام می دهد. این متن با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان و دیپلماسی ، و چگونگی بهترین شکل گیری و ترکیب آنها ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Avoiding War, Making Peace :