دانلود pdf کتاب Avenues de la liberté : Roman

[ad_1]

در گینه اتحادیه های مرکزی اعتصاب عمومی نامحدود را آغاز کرده اند. کشور فلج شده است. به زودی غذا ، پول ، برق ، آزادی ، آرامش خاطر در بین مردم وجود خواهد داشت. در منطقه T ، مغازه ها غارت می شوند. سربازان در صحنه حاضر می شوند ، جوانان را می کشند و دستگیر می کنند. نلونی نجات یافته است. با این حال ، چون این دستگیری ها بی عدالتی خاصی بود ، سپس نوار بازاری جوان به صف کسانی که قبلاً در خیابان های کوناکری بسیج و اعتراض کرده بودند ، پیوست. زندگی او مسیری متفاوت را طی می کند. چقدر او را می برد؟

[ad_2]

دانلود کتاب Avenues de la liberté : Roman