دانلود pdf کتاب Aventures et mésaventures de deux profs hilares et déconfits : Témoignages

[ad_1]

آنها معلم هستند. آنها ، درست مثل صدها معلم دیگر ، در مدارسی که همه شما در آنها تحصیل کرده اید کار می کنند. کابوس هایی برای برخی از دانش آموزان ، الگوهایی برای برخی دیگر ، آنها خود را وقف بخشهای مختلف می کنند که لذت کارخانه تولید گاز به این کشور بستگی دارد ، آموزش ملی یا حتی آموزش عمومی. آنها در شهادت خود س questionsالات زیر را مطرح می کنند: اگر معلمان هنوز حق تدریس دارند ، آیا حق تحریم را حفظ کرده اند؟ عملکرد ساده مراقبت روزانه یا حتی گاهی مراقبت از کودکان؟ چگونه می توانید دانشجویان را برای مقابله با ایدئولوژی ، فلسفه و شرایط اجتماعی خود ترغیب کنید؟ به آزمون مدرسه؟ و بعد … آیا ما هر روز باید از ترس ورود اسلحه به دبیرستانهایمان بترسیم؟

[ad_2]

دانلود کتاب Aventures et mésaventures de deux profs hilares et déconfits : Témoignages