دانلود pdf کتاب Avengers Infinity Saga and Philosophy

[ad_1]

در Avengers Infinity Saga and Philosophy ، فیلسوفان مسائل مهم و رمز و رازهای جذاب مطرح شده توسط مجموعه های جذاب فیلم های مارول را کشف می کنند: ● آیا انتقام جویان سعی دارند مانع از اجرای عدالت ثانوس شوند یا به سادگی با مرد عادل مبارزه کنند؟ ● کاپیتان آمریکا یا تونی استارک – کدام رهبر کلید یک جامعه متمدن را در اختیار دارد؟ ● دکتر استرنج ادعا می کند که 14000 605 آینده احتمالی را می بیند که ثانوس از آن شکست می خورد. این در مورد ماهیت واقعی واقعیت به ما چه می گوید؟ ● گاهی اوقات بهترین چیز شما فقط کافی نیست. چگونه می توانیم با اجتناب ناپذیری کنار بیاییم؟ ● چگونه سنگ روح و اسارت اسحاق توسط ابراهیم می تواند به ما در درک حماسه جنگ بی نهایت کمک کند؟ ● آیا Thanos یک ابزار مفید است؟ و اگر چنین است ، آیا محاسبه سودمندانه او منطقا منطقی است؟ ● آیا ممکن است گروهی مانند انتقام جویان ، برای تبدیل شدن به یک طبقه حاکم فاسد ، قدرت عظیمی را برای جنگ برای بشریت جمع کنند؟ ● آیا سحابی قبلی که سحابی آینده را شلیک می کند ، می تواند باعث از بین رفتن آن شود؟ آیا می توانید با برقراری ارتباط با خود یا خانواده در گذشته آینده را تغییر دهید؟ ● آیا می توان Thanos را نمونه ای از رفتارهای غیرخودخواهانه قلمداد کرد ، یا اینکه Thanos خودخواهی خود را با دروغ مبنی بر اینکه مأموریت نوع دوستانه اش تعادل بخشیدن هستی است ، می پوشاند؟ Than آیا ثانوس خطر زندگی از طریق یک قطب نما مطلق اخلاقی را به ما نشان می دهد ، که به ما امکان می دهد فقط آنچه را که فکر می کنیم “درست” است ، بدون تغییرات و ظرایف ، ببینیم؟

[ad_2]

دانلود کتاب Avengers Infinity Saga and Philosophy