دانلود pdf کتاب Avec ou sans l'Europe : Le dilemme de la politique française d'armement

[ad_1]

از طریق بیش از 150 مصاحبه ، ساموئل بی اچ فاور یک غواصی بی سابقه در سیاست فرانسه برای دستیابی به فن آوری های نظامی ارائه می دهد که از طریق آن دولت می تواند دفاع از خاک ملی را انجام دهد و عملیات خارجی را انجام دهد. نویسندگان ساموئل بی اچ فاور مدرس علوم سیاسی در Science Po Saint-Germain-en-Laye و پژوهشگر دانشیار در آزمایشگاه CNRS Printemps در دانشگاه پاریس-ساکلی است. وی دکترای خود را از علوم پو پاریس گرفت و یک محقق مدعو در دانشگاه هاروارد ، دانشگاه آکسفورد و کالج کینگ لندن بود. با یا بدون اروپا کتاب دوم او است.

[ad_2]

دانلود کتاب Avec ou sans l'Europe : Le dilemme de la politique française d'armement