دانلود pdf کتاب Aux origines de l'autocratie russe

[ad_1]

روسیه که بین سالهای 1223 تا 1240 تحت تأثیر حملات مغول قرار گرفته بود ، از آن زمان جدا از تمدنهای اروپا زندگی کرده است. مانند این منطقه ، ساکنان ، فرهنگ و آیین آنها دوره ای طولانی از انزوا را تجربه کردند که مشخصه روسیه تنها در فضای اروپا است. از قرن پانزدهم به بعد ، این کشور بدون باز شدن در برابر تأثیرات خارجی رشد چشمگیری داشت. قدرت سیاسی به طور فزاینده ای شخصیت وحشیانه و استبدادی پیدا کرده است. این ویژگی تکامل تاریخی روسیه دلیل دیگری برای گذر از قرن های نخست حماسه دردناک وی ، از آغاز تا الحاق پیتر بزرگ در پایان قرن هفدهم است.

[ad_2]

دانلود کتاب Aux origines de l'autocratie russe