دانلود pdf کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر ظهور زیبایی شناسی “تجربی” را از قرن 19 توضیح می دهد ، اسلاف و پیامدهای آن را ارائه می دهد ، به ویژه انتقادات آن در نیمه اول قرن 20 ، سپس حاشیه های آن را از طریق پست مدرنیسم و ​​هنر رابطه ای و در نهایت احیای آن در هنرهای دیجیتال تکه هایی از قطعات متن های شناخته شده یا محرمانه تر ساخته می شوند ، به دنبال ایده تقسیم بندی که امید به پیشرفت در هنر نسبت به هنر را ایجاد می کند: این امر به مشروعیت می بخشد و معیارهایی برای ارزیابی به اشتراک گذار ، آرزوی تغذیه شده توسط توسعه هوش مصنوعی در صنعتی شدن رو به رشد اقدامات هنری و فرهنگی.

[ad_2]

دانلود کتاب Autour de l'esthétique expérimentale