دانلود pdf کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2012 در موضوع علوم کامپیوتر – متفرقه ، درجه 1 ، (دانشگاه میدلکس در لندن) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این رساله رویکردی را برای توسعه آزمون FUGL-MEYER با استفاده از Microsoft Kinect ارائه می دهد. این روش توسعه کاربرد آزمون FUGL-MEYER قالب اندازه گیری را از ذهنی به هدف تغییر می دهد. این روش می تواند مسئله قابلیت اطمینان بین آزمونگر FUGL-MEYER را حل کند. نرم افزاری برای محاسبه زوایای اتصال متفاوتی ساخته شده است تا بتواند اندازه گیری ها را در قالب هدف انجام دهد و داده ها را در فایل متنی در راهنماهای آزمون مربوطه ذخیره کند. برای بررسی فاصله از کینکت با اسکلت های انسانی آزمایش شده است که نتایج دقیق تری با حداقل انحراف به دست می دهد. این پایان نامه همچنین ایده هایی در مورد توسعه آینده ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه استفاده از این روش در توسعه آزمون FUGL-MEYER برای بهبود استراتژی اندازه گیری فعلی آزمون است.

[ad_2]

دانلود کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury