دانلود pdf کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies

[ad_1]

این کتابچه راهنمای اساسی تحقیقات و جنبه های بالینی آخرین نتایج در بیماری های بدخیم را که در آنها پیشرفت موثرتر است ، ادغام می کند. شواهد اخیر نشان می دهد که دوزهای بالاتر در ایجاد نرخ بهبودی بالاتر در نئوپلازی های خون شناسی بهتر است ، اگرچه میلوبلازی مرتبط با دوز ممکن است یک عامل محدود کننده باشد. اکنون می توان با پیوند مغز اتولوگ و سلول های خون محیطی ، با یا بدون فاکتورهای رشد ، سمیت را کنترل کرد. ترکیبی از شیمی درمانی با دوز بالا و به دنبال آن تزریق مجدد سلولهای بنیادی اتولوگ ، نمایانگر پیشرفت چشمگیری در درمان نئوپلاسمهای خون شناسی با عود و عود است.

[ad_2]

دانلود کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies