دانلود pdf کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب بر دو نقطه کانونی تحقیقات رهبری معتبر متمرکز است: دیدگاه های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از زمان فلسفه یونان رواج داشته است ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشجویان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکتهای نظری را گرد هم آورده است تا دیدگاه پیروان رهبری معتبر در سراسر جهان را فراهم کند. این کتاب شامل مباحثی مانند خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری مجذوب و پیروان و رفتارهای غیراخلاقی است و حاوی مقدمه ای است که توسط ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی در زمینه رهبری معتبر نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives