دانلود pdf کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona

[ad_1]

کرونا ، حالا چه؟ ویروس کرونا ویران کرده است جهان ما. آیا جامعه ما موفق خواهد شد از این شوک نجات یابد و از تبدیل شدن یک وضعیت استثنایی به دائمی جلوگیری کند؟ ما با بحث های مهمی درمورد آسیب پذیری وجودمان ، ارزش همبستگی اجتماعی ، فضای عمومی ، ارزش تفکر علمی ، منطق سرمایه داری و نقش دولت روبرو هستیم. کارستن بروسدا ، سناتور فرهنگی ، توصیف می کند که اگر این س questionsالات را با پرخاشگری از خود بپرسیم ، چگونه می توانیم جامعه خود را از لحاظ اجتماعی و دموکراتیک بیشتر توسعه دهیم. پیش روی ما زمانی قرار دارد که خواستار خلاقیت سیاسی است. اینگونه می توانیم با آنها مقابله کنیم.

[ad_2]

دانلود کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona