دانلود pdf کتاب Aurore

[ad_1]

آرور ، زیبا و درخشان ، دقیقاً از همان کودکی ، زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ، با بی دغدغه و آرامش زن جوانی به زندگی و آینده اش نزدیک می شود. در اینجا ، در خانه ، در دهکده خود ، او دوستان خود را افسون می کند و تحسین مردان را بر عهده دارد. و او … او ، دور از آنها ، دور از او ، در سایه ، همیشه او را تماشا کرده بود. او جاسوسی کرد و آرزوهایش اکنون او را از بین می برد. او همان چیزی است که مدتها پیش از دست داده است. این نشان دهنده چیزی است که او دیگر نیست. آیا او باید فرصتی پیدا کند و به نزد او برود؟ اما آیا او هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

دانلود کتاب Aurore