دانلود pdf کتاب Auroras

[ad_1]

در شفق قطبی ، خوانندگان مسلط به دانش علمی در پشت نورهای شمالی و جنوبی می پردازند. عکس های واضح و تمام رنگی و متن کاملاً تراز شده خوانندگان جوان را در هنگام کاوش در فضا ، شفق ها و نمایش های رنگی خارق العاده آنها درگیر خود می کند. یک اینفوگرافیک ، ستون های فرعی و یک فعالیت به کودکان این فرصت را می دهد تا کشف خود را گسترش دهند. کودکان می توانند با کمک موتور جستجوی ایمن ما ، سایت های مرتبط و مناسب سن را در مورد شفق قطبی بیاموزند. شفق ها همچنین شامل نکات خواندن برای معلمان و والدین ، ​​فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست است. شفق قطبی بخشی از پرش است! مناظر شگفت انگیز در سریال آسمان را ببینید.

[ad_2]

دانلود کتاب Auroras