دانلود pdf کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. نوع. اول ، خبر بد: یک شر باستانی – می دانید که توافق نامه مصرف استاندارد مصرف شما در راه شیری – در شرف فسخ است. خبر خوب؟ جوخه 312 آماده است تا روز را نجات دهد. آنها فقط باید ابتدا از چند حواس پرتی کوچک مراقبت کنند. مانند چارچوب GIA غیرقانونی که جلوی گرفتن Auri را نمی گیرد. یا خواهر گمشده کال که از دیدن برادر نوزادش کاملاً راضی نیست و یک ارتش سیلدراتی پشت سر خود دارد. با داشتن نیمی از کهکشان های معروف بر روی دم ، جوخه 312 هرگز احساس چنین مورد پسندی نکرده است. افشاگری های تکان دهنده ، سرقت از بانک ، هدایای مرموز ، لباس بدن نامناسب و یک آتش بازی حماسی سرنوشت خاطره انگیزترین قهرمانان سپاه آرورا را رقم خواهد زد. و شاید بقیه کهکشان نیز باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)