دانلود pdf کتاب Augustine : Earlier Writings

[ad_1]

اینها نوشته های آگوستین از روی آوردن به مسیحیت در 386 میلادی است تا اینکه در 395-396 اسقف هیپو شد. شامل هشت رساله مهم از این دوره است که در آن موضع مسیحی آگوستین تدوین شده است. در هر کار مقدمه ای مختصر و مروری بر آگوستین در مورد پایان نامه است. کتابخانه آثار کلاسیک مسیحی به دلیل کیفیت ترجمه ها ، مقدمه ها ، یادداشت های توضیحی و فهرست ها شناخته شده است و ترجمه های مدرن انگلیسی برخی از مهمترین متون کلامی مسیحی در تاریخ را ارائه می دهد. از طریق این آثار – که هرکدام قبل از پایان قرن شانزدهم نوشته شده اند – خوانندگان مدرن قادر به استفاده از ایده هایی هستند که در طول قرن ها الهیات مسیحی و کلیسا را ​​شکل داده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Augustine : Earlier Writings