دانلود pdf کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. سرنوشت های شخصی و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را آزمایش کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او به روشی مستقیم و صادقانه ، مبارزات خود را در تلاش برای دستیابی به رابطه پایدار با خدا توصیف می کند. او شجاعت می بخشد تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کند ، که قلب و دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای همه کسانی که می خواهند به خدا اعتماد کنند ، علی رغم تردیدها ، شکست ها ، ناامیدی ها و س andالات خودشان.

[ad_2]

دانلود کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.