دانلود pdf کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits

[ad_1]

علاقه انسان به داستان سرایی و نوشتن چگونه بوجود آمد؟ آیا این می تواند تأثیر یک افسون یا محصول یک تجربه زیسته باشد؟ On the Rhythm of the Voices مجموعه ای از داستان ها و داستان های کوتاه است که تلاش می کند به این سوال در پس زمینه پاسخ دهد. صداها ، شخصی و غیرشخصی ، با گفتن یا مراقبه شکل گرفته و باتوم را منتقل می کنند ، و باعث می شوند مردم رویای خود را ببینند و در موضوعاتی مانند آزادی ، عدالت ، وطن ، سیاست ، دین ، ​​عشق … تأمل کنند … این نوشته ها با طول متفاوت ادبی از آنجا که فلسفی هستند و در فضای داستان ترکیب می شوند تا تب آن را منتقل کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits