دانلود pdf کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations

[ad_1]

هدف از این کار ، جمع آوری مجموعه ای از موجودات مختلف جنبه های کاری است که از انقلاب تا به امروز در فرانسه تجربه شده است. اصالت متن بر اساس پیوند دائمی بین حال و گذشته است. برای تأکید بر این زمانبندی دوگانه ، انتخاب سه مرحله معاصر ریاست جمهوری ماکرون در تحول زمانی خدمات حقوقی انجام شد. این کتاب مقدار مشخصی از اطلاعات راجع به نظارت بر کار حقوق و توسعه آن در رابطه با سیاست و سیاست ارائه می دهد. این مقاله اشاره می کند که هر تغییری در چارچوب کار حقوق و دستمزد همیشه نتیجه تعادل قوای مداوم بین منافع واگراست.

[ad_2]

دانلود کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations