دانلود pdf کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ آداب و رسوم چگونه سازمان یافته و چگونه کار می کنند؟ در اینجا س questionsالات بسیاری وجود دارد که نویسنده با پشتیبانی از تجربه حرفه ای خود به آنها پاسخ می دهد. این امر بر نظر متقابل مردم گمرک تأکید می کند و مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند و از مسئله فساد مالی که اغلب به تصویر مأمور گمرک پیوست ، چشم پوشی نمی کند. از آنجا که آداب و رسوم در کشورهای در حال توسعه منابع بودجه ای را فراهم می کند ، نویسنده تحت توجه مدیران خدمات گمرکی ، 9 حوزه فعالیت را شناسایی می کند که چالش های بسیاری وجود دارد که احتمالاً باعث بهبود مدیریت خدمات می شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action