دانلود pdf کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا در مورد برج ها می توان نوشت؟ برای توصیف نحوه زندگی ما در آنجا با مراجعه به سخنان ساکنان و بایگانی ها. طرح س theال در مورد محله و روابطی که مسکن بالا ایجاد می کند ، متناقض است وقتی بدانیم که انتقادات نسبت به ساختمانهای بزرگ پس از جنگ چیست و توسط جامعه شناسان درباره “شهرهای بلند” مطالب کمی نوشته شده است. زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخته است ، شرح معماری و محیط اطراف و خواندن رمان هایی در مورد شهرهای شبح مانند و برج های دیوانه وار آنها ، این اثر را تحت فشار قرار داده است. همچنین در مورد مضامین اصلی جامعه شناسی شهری ، مانند مباحث مربوط به بخشش ، کمک متقابل و همبستگی ، بحث شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Au bonheur des Tours