دانلود pdf کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall

[ad_1]

یک سری قتل ها در بولونیا و استان آن مشترک است؟ آیا این یک قاتل زنجیره ای است یا چیز دیگری؟ استفانا زاماگنی ، کمیسر پلیس و افرادش باید این موضوع را بفهمند. زنی مرده و مظنون به قتل شناخته می شود. تحقیقات آغاز می شود ، اما به نظر می رسد پلیس در بن بست قرار دارد. به زودی افراد دیگر نیز به همین سرنوشت دچار می شوند و جزئیات کلی کشف می شود. محققان بلافاصله به یک قاتل زنجیره ای فکر می کنند تا زمانی که متهم مشکوک به ضرب گلوله کشف شود. بازرس زاماگنی و پلیس فینوچی در تاریکی کيسه بودند تا زماني که اعترافي را بدست آوردند و روشنايی تازه درباره پرونده می دهد. هیجانی پر از پیچ و تاب که خواننده را تا پایان غیرمنتظره در حالت تعلیق نگه می دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall