دانلود pdf کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین مروری را در مورد خطرات زیست محیطی مرتبط با آسیب پذیری و سازگاری تغییرات آب و هوایی در چین ارائه می دهد. این خطرات بهداشتی برای کشاورزی ، اکوسیستم ها و امواج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد ، و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده در قرن 21 تحت شرایط آب و هوایی و سناریوهای اجتماعی-اقتصادی را ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و موجز ریسک به واحدهای شبکه نگاشت می شود ، ارزیابی ریسک زیست محیطی آسان را برای مکان های خاص امکان پذیر می کند. اطلس به دانش قابل توجهی برای سازگاری تغییرات آب و هوایی در چین کمک می کند و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان در زمینه علوم جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :