دانلود pdf کتاب Atlas of Digital Architecture : Terminology, Concepts, Methods, Tools, Examples, Phenomena

[ad_1]

فناوری و معماری دیجیتال ، با رویکردها و روش های جدیدی که نه تنها بر روند کار و عملکرد معماران تأثیر می گذارد ، بلکه شخصیت معماری را نیز شکل می دهد ، جدایی ناپذیر شده اند. این اثر شگفت انگیز با فرصت ها ، چالش ها و پتانسیل های فراوان ، جهت گیری گسترده ای به منظره جدید ارائه می دهد. سردبیران: Ludger Hovestadt ، Urs Hirschberg ، Oliver Fritz مشارکت کنندگان: Diana Alvarez-Marin، Jakob Beetz، André Borrmann، Petra von both، Harald Gatermann، Marco Hemmerling، Ursula Kirschner، Reinhard König، Dominik Sensiben، Françs فایفر ، میرو رومن ، کی رومر ، هانس ساکس ، فیلیپ شریر ، سون اشنایدر ، ادیلو شوخ ، میلنا استاوریچ ، پیتر زایل ، نیکولاس زیسک نویسنده: سباستین مایکل atlasofdigitalarchitecture.com

[ad_2]

دانلود کتاب Atlas of Digital Architecture : Terminology, Concepts, Methods, Tools, Examples, Phenomena