دانلود pdf کتاب Atlas of Bullous Diseases

[ad_1]

گاو نرها یا بیماری های شبه برگ پوست گروه بسیار متنوعی از شرایط پوستی هستند ، از درمان ناخوشایند اما بسیار ساده گرفته تا تهدید کننده زندگی. در مورد برخی از این شرایط در زمینه های دیگر کشفیات جالب توجهی وجود دارد که متخصصان پوست باید از این موارد آگاهی کامل داشته باشند. این متن کاملاً مصور از پیشگامان جهان در تحقیق و درمان برخی از این بیماری ها در تعیین معیارهای تشخیص و مدیریت بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Atlas of Bullous Diseases