دانلود pdf کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology

[ad_1]

بسیاری از او نقل قول Athanasius of Alexandria ، یک متکلم و شخصیت مشهور تاریخی است ، اما تعداد کمی از آنها نقل شده است. جمله معروف وی ، “زیرا او انسان شد تا ما خدا شویم (theopoiēthōmen)” در چارچوب الهیات و معنویت وی توضیح داده می شود. مقدمه ، خواننده را با آثار آتاناسیوس و زمینه تاریخی الهیات وی آشنا می کند. خواننده نگران زبان و تفکر آتانازی است که درک مسیحیان از تثلیث را شکل داده است. خواننده همچنین سفری را در درک آتاناسیوس از انسان ، خلق شده در سیمای خدا و حیات تجدید حیات انجام می دهد. مقدمه هدف این است که خواننده را به یک متکلم مسیحی که شهامت مقاومت در برابر امپراطورها و اسقف ها را دارد ، تحمل تبعید و تهدیدهای دیگر بخاطر اعتقادات کلامی تزلزل ناپذیر خود کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology