دانلود pdf کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

شیکاگو 1962. گیدئون کیل ترسناک ترین خون آشام در شهر است. هیچ کس جرات نمی کند در برابر او بایستد – تا زمانی که شخصی این کار را انجام دهد. در حالی که مسیر او از یک فعال کاریزماتیک حقوق مدنی عبور می کند ، گیدئون با اولین شخصی در بیش از شصت سال مواجه می شود که موجودیت خود را تهدید می کند و داستان را بازگو می کند. مری استراگن زیبا ، رانده شده و بیش از هر چیز مصمم است که اجازه ندهد کسی – حتی یک خون آشام – به افرادی که می خواهد در زندگی بهتر زندگی کند آسیب برساند. او می داند که باید او را بکشد. اما هنگامی که او برای یافتن خون آشام های مسئول قتل دو کودک به کمک نیاز دارد ، موافقت می کند تا شهر را برای آنها جستجو کند. و تمام آنچه او در عوض درخواست می کند فقط یک شب با او است.

[ad_2]

دانلود کتاب At the Advent of Dusk