دانلود pdf کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

برای هزاره های بی شماری ، مردم آینده را در آسمان شب خوانده و اثرات حرکت آسمانی را در اینجا مشاهده کرده اند. این طالع بینی ، اولین تلاش برای درک ستاره ها و سیارات بود. در مدت زمان بسیار کوتاهی ، بشر از طالع بینی با کار بسیاری از مردان و زنان بزرگ به مطالعه علمی کامل نجوم و کیهان شناسی رسیده است. این کتاب از خط فکری و کشفی برخی افراد پیروی می کند. شامل زندگینامه های بطلمیوس و کوپرنیک است.

[ad_2]

دانلود کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations