دانلود pdf کتاب Asset Accounting with SAP S/4HANA

[ad_1]

تهیه حسابداری دارایی در SAP S / 4HANA اجباری است – بنابراین جزئیات لازم را برای راه اندازی آن بدست آورید! از ساختاری که اساس کلیه حسابداری دارایی است ، شروع کنید و از ساختارهای سازمانی و داده های اصلی شروع کنید. از آنجا ، وظایف اصلی را برای کسب و بازنشستگی دارایی ها ، استهلاک ، بسته شدن پایان سال ، گزارش دادن و موارد دیگر تسلط پیدا کنید. سرانجام ، به نحوه انتقال دارایی های خود از مهاجرت از SAP ERP به SAP S / 4HANA نگاه کنید. این راهنما شامل همه مواردی است که هم SAP GUI و هم SAP Fiori را پوشش می دهد!

[ad_2]

دانلود کتاب Asset Accounting with SAP S/4HANA