دانلود pdf کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities

[ad_1]

؟ این کتاب به چالشهایی می پردازد که سازمانهای هنری ، مدارس و م institutionsسسات جامعه محور در طراحی ارزیابی برنامه ها و اندازه گیری میزان جذابیت و تجربه هنری با آن روبرو هستند. این جلد با مشارکت رهبران حوزه ، نمونه ای از ارزیابی کامل برنامه است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities