دانلود pdf کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب عملکرد داوری شده ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی ، AINL 2017 است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. 13 مقاله کامل اصلاح شده ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده با دقت بررسی و از 35 مقاله ارسالی انتخاب شده است. مقالات در بخشهای فعلی در مورد تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده ها در اینترنت ، ریخت شناسی محاسباتی و تعبیه کلمات ، یادگیری ماشین سازمان یافته اند. این جلد همچنین حاوی 6 مقاله است که در تشخیص پارافره روسی مشارکت دارند.

[ad_2]

دانلود کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers