دانلود pdf کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه مشارکت متخصصان برجسته سطح اصلی است که در فعالیت های آموزشی مدرسه بین المللی خلع سلاح و تحقیقات درگیری ها (ISODARCO) شرکت کرده اند. این شامل برخی از دانشمندان و پزشکان برجسته است که از راه های اساسی در سیاست گذاری ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات علمی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد ISODARCO ، این کتاب بازنگری در مقاله های مختلفی است که در طی پنج دهه مداوم خلع سلاح و خلع سلاح و منع گسترش تسلیحات هسته ای ، موضوعات فوری را به تصویر می کشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education