دانلود pdf کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change

[ad_1]

این کتاب تجربیات اولین فارغ التحصیلان برنامه دکتر علوم اجتماعی (DSocSci) در دانشگاه رویال رودز ، اولین دکترای تحقیق کاربردی کانادا را که منحصراً برای متخصصان کار طراحی شده است ، مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه در پاسخ به تقاضای فزاینده ملی و بین المللی برای دانشمندانی که در زمینه های خود پیشرو هستند و می خواهند تحقیقات و نوشتن اختصاصی را در زندگی حرفه ای خود بگنجانند ، تهیه شده است. همکاران تجارب منحصر به فرد خود را در راه اندازی و انجام تحقیقاتی توصیف می کنند که فراتر از مرز تحقیقات مبتنی بر نظم بود و ناشی از موضوعات در این زمینه بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change