دانلود pdf کتاب Anxiety

[ad_1]

مشاوره از متخصصان کوچک شدن عصبی که در تمام طول زندگی خود با آن زندگی کرده است. دکتر مارک کراس ، نویسنده کتاب CHANGING MINDS (2016) ، به سبک گرم و دوستانه خود ، این بیماری روانی را که از هر چهار استرالیایی (از هر سه نفر) یکی اتفاق می افتد ، آشکار می کند. زنان ، از هر پنج مرد یک نفر) ، و اینکه چگونه می تواند مراحل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. او به درمان ها ، پزشکی و طبیعی نگاه می کند و تجربیات خود و همچنین داستان هایی از دیگران را برای کمک به مبتلایان به زندگی بزرگ در حالی که با اضطراب زندگی می کنند ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Anxiety