دانلود pdf کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب یافته های اخیر منتخب در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار پویا برای شبکه های عصبی مرتبط با انتشار پاسخ را معرفی می کند. این ایده های تحقیقاتی جدید و تعاریف اساسی در مورد شبکه های عصبی مرتبط برای انتشار واکنش ، مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال فضایی انتشار ، و رابطه بین همگام سازی و انفعال سخت را فراهم می کند. بعلاوه ، این تحقیق نتایج تحقیقاتی را که قبلاً در بسیاری از ژورنال های برجسته منتشر شده بود ، جمع آوری می کند و آنها را به صورت یکپارچه ارائه می دهد. به همین ترتیب ، این کتاب مورد توجه همه محققان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی و ریاضیات خواهد بود که مایل به مطالعه رفتار پویای شبکه های عصبی همراه با انتشار واکنش هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :