دانلود pdf کتاب An Unkindness of Ravens #3

[ad_1]

ویلما نمی داند به چه کسی به شهر اعتماد کند – حتی کلاغ ها که حقایقی را درباره گذشته خود فاش کردند که هرگز تصور نمی کرد. اما وقتی ویلما وقت بیشتری را با اسکارلت معمایی می گذراند ، تصوری از این ندارد که بیشتر به این توطئه کشیده می شود که یک زندگی را نابود کرده است – و ممکن است ویلما زندگی بعدی را کارگردانی کرده باشد!

[ad_2]

دانلود کتاب An Unkindness of Ravens #3