دانلود pdf کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate

[ad_1]

این کتاب در مورد تغییر شرایط انتخاباتی و سیاسی است که احزاب سیاسی ایالات متحده در آن در انتخابات 2016 قرار گرفته اند و تنظیمات استراتژیکی که این فشار جدید ممکن است لازم داشته باشد. نهادهای مربوطه هر دو حزب عمده سیاسی با چالش های جدی روبرو بودند. برخی از ناظران فکر می کردند که آیا سازگاری در حال انجام است و آیا طرفین می توانند زنده بمانند. این کتاب هم مبتنی بر تحقیقات و هم مواردی غیر از دانشگاهیان در دسترس است ، دیدگاه های مهمی در مورد چگونگی پیشرفت احزاب سیاسی از سال 2016 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate